หน้าแรก
ความเป็นมา
กรรมการ
สมาชิก
ใบสมัครสมาชิก
webboard
ติดต่อเรา
Visitor: Web Design Factory

 
 
 
 
 
 

 

 สารจากประธานเครือข่าย คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์
Overall Program of Asian Forensic Science Network Toxicology Workgroup (Update)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่ 5 - 12 ก.ค. 56
Update AFSN TOX WORKING Program
TXWG Workshop details
ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุม TIAFT 2012
 
More >>
กิจกรรม

กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สารพิษในอาญชกรรม และกรณีศึกษาในงานนิติพิษวิทยาปี2554 ครั้งที่ 6

กิจกรรมประชุมสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 2 ปี 2551
 
บทความ
สารพิษในอาชญากรรม
พิษวิทยากับการชันสูตร
แนวทางการปฎิบัติการนิติพิษวิทยา
What is Forensic Toxicology ?
 
More >>
 

เครือข่ายนิติพิษวิทยาแห่งประเทศไทย Thai Forensic Toxicology Network
jaruwan01@gmail.com ผอ.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล (ประธานเครือข่ายฯ)
jetsciences@hotmail.com นายเจตจำนงค์ เสือใจ (เลขานุการเครือข่ายฯ)

หน้าแรก webboard กิจกรรม ติดต่อเรา ประวัติความเป็นมา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Thai Society of Toxicology TIAFT Asian Forensic Sciences Network สารจากประธานเครือข่าย